Det är sent, eller rättare sagt tidigt på morgonen den 21 september 2011. Det återstår fortfarande några texter och sidor för veckans tryckta produktion. Det digitala nyhetsbrevet är förberett, jag har stämt av hur rörelserna är på facebook och twitter och sett över hur websidor ska förändras under morgondagen. För att kunna leverera en så bra produkt som möjligt jobbar vi numera med teknik som gör att allt åker ner i en “tratt”. I slutet av den tratten sitter jag. Tiderna förändras. I förra produktionen, No. 15 såg vi för första gången QR-koder bland annonsörerna. Det handlar alltmer om att vara interaktiv — fast, det var Nordstjernan från första stund, dvs. för exakt 139 år sedan när detta skrivs.

Lower Broadway Manhattan under tredje veckan i september 1872: En grupp svenskar jobbar frenetiskt för att få till en sida av den tidning som ska bli tongivande för svenskheten i New York och Amerika under många år. Trycktekniken är direkt, dvs varje bokstav ska sättas in med hjälp av spegelvända trätyper i en träram baklänges. Av olika skäl görs förstasidan tidigt under veckan. Det är viktigt att man får med en programförklaring och ett ordentligt inslag om tidningens syfte, något som fyller en stor del av förstasidan. Andra stora nyheter för veckan: Kung Karl XV har insjuknat under en resa i Tyskland och förs till Malmö Allmänna Sjukhus. Den snabba uppbyggnaden av det svenska järnvägsnätet får en rubrik och redaktionen slår ett slag för att “de fredliga idrotternas tidehvarf nu är inne. “O! låtom oss der skörda de lagrar och den ära som anstå svenska friborne män.” Man häpnar över den snabba återuppbyggnaden i Chicago efter den stora branden 1871 “..sedan den 15 sistlidne April har ett från 4 till 6 våningar högt och 120 fot bredt sten eller tegelhus fulländats under hvarje arbetstimme, då man räknar 8 arbetstimmar på dagen.”

ADVERTISEMENT

Året är som sagt 1872. Utanför redaktionen på 52 Broadway, några kvarter norr om Bowling Green är det uppståndelse. Bak häst och vagn valtalar den från inbördeskriget segerrike generalen Ulysses S. Grant med basun; han skall senare samma år komma att omväljas till USA’s18:e president. Suffragettrörelsen har tagit fart och den första [olagliga] kvinnliga väljaren, Susan Anthony kommer att arresteras efter valdagen.
New Yorks hamn sjuder av liv. De stora immigrantströmmarna har just inletts, varje dag anländer nya svenskar, lockade av löften om jobb, land, rikedomar eller friheten i det förlovade landet, Amerika.

Tidningen är nästan klar när telegrammet kommer: Kungen har avlidit efter ankomsten till Malmö. Förstasidan har redan monterats och tryckts. I hast görs sidan 3 av tidningen om och telegrammet förs in högst upp. Kungen insjuknar således på “Ettan” och avlider på “Trean”.
Man gjorde allt för att tillgodose läsarnas intressen. Tidningen levde och blev på ett alldeles eget sätt “interaktiv” långt innan ordet fanns. Det gör vi fortfarande och mer än någonsin. Allt vi gör interaktivt och online gör vi för att nå fler som delar vårt intresse – av det svenska, nyheter, svensk kultur och traditioner. Men “själen” och det som håller allt uppe den håller du i nu.

Den första utgåvan, daterad 21 september, 1872 började säljas i svenskkvarteren längs hamnstäderna på Atlantkusten men framför allt, i New York. Ett lösnummer av tidningen kostar 6 cent, årsprenumerationen $3.00 – ett pris som senare sänks efter grava klagomål från läsekretsen.

Vi kommer under en längre period inkludera historiska sidor ur Nordstjernan, liksom små smakprover ur tidningens historia. Det kommer bli trångt—vi lägger också till nya kolumnister, mer om svenska språket och nya delar av Svenskamerika.
Vår viktigaste uppgift är och kommer alltid att vara att lyssna på dig som läser. Om du har synpunkter eller förslag är de välkomna. Enklast över epost, till editor@nordstjernan.com, annars i brev till Box 1710, New Canaan, CT 06840

Och de där grafiska streckkoderna då, QR-koder? Inte så märkvärdigt egentligen. QR står för Ouick Response och är gjort för en ny typ av streckkodsläsare du enkelt installerar på en s.k. smartphone. Det är gratis applikationer eller appar och användandet av dem och inläsningen av koder är självklart när appen väl är installerad (point & click).

Till höger finner ni QR kod för ett av våra digitala veckonyhetsbrev.

Väl mött i etern till vi ses “på riktigt” igen här på sidorna [i den tryckta tidningen].

Ulf Barslund Mårtensson
Editor & Publisher